REKO PRAHA, a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby